54°11N 7°53E

"54°11N 7°53E" Fargetresnitt 6 plater 80x27cm