Liv og røre

                                           Nytt tresnitt. "Liv og røre" 22x 33 cm