Vinterfugl

                                                        "Vinterfugl" tresnitt 35x16 cm