In Cod we trust

                                     Nytt tresnitt, 5 plater, 34x44,5 cm " In Cod we trust"  Opplag 100stk.