Hvem er du?

Nytt tresnitt 16x22 cm. "Hvem er du?" Pris kr 1400,-